Fen İşleri

Fen İşleri programımızda, ilgili Müdürlük ve bağlı ekiplerin yer aldığı personellere ilişkin görevlerle ilgili kontroller yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Müdürlük bünyesinde bulunan ekipler ve bu ekiplerde yer alacak personeller ilişkilendirilerek görev bazında ekip veya personel kontrolü yapılabilmektedir.
  • Müdürlüğün projeleri içinde olup günlük iş planında bulunan işlerle ilgili görev emri oluşturulması ve bu işlemlerde hangi ekiplerin olduğu takip edilerek raporlanabilmektedir.
  • Ekiplerin çalışma alanında bulunan personelleri, yapılan işle ilgili kullanılan malzemelerin takibi ve bu işlerle ilgili raporların alınması mümkündür.
  • Oluşturulan görev emirlerine bağlı olarak yapılan alt işlerin ve her alt işin sonuçlanma durumlarının takibi yapılmaktadır.
  • Müdürlüğe ait araç, malzeme ve diğer stokların takibi için stok takipleri yapılmaktadır.
  • Stokların yılsonu devir işlemleri takip edilmektedir.

{literal} {/literal}