Kurs Takip Sistem

Belediye içinde verilen ücretli ve ücretsiz kursların öğretmenler ve öğrencilerin takip edilebileceği .NET teknolojisini kullanarak geliştirilmiş web tabanlı uygulamadır.

Özellikleri

  • Sicil ücretli ders ile tahakkuk oluşturulma,
  • Dersler, öğretmenler, öğrenciler ve ders tarihlerinin bir arada yönetilmesi takibi,
  • Belli bir tarih aralığında, belli gün ve saatlerde verilecek derslerin hangi öğretmenler gireceği ve kabul edilen öğrencilerin listeleri görüntüleme,
  • Otomatik olarak Ders Takvimi ve Dönem Takvimi Oluşturma,
  • Öğrencilerin derslerde aldıkları notların girişi,

  • Dönem listesi üzerinden otomatik olarak yoklama listeleri oluşturulmaktadır.
  • Kurs olarak verilecek olan tipler kolayca tanımlanabilir.
  • Verilecek olan kursa ait doluluk oranları alınabilecek öğrenci sayıları belirlenebilir.
  • Verilen kurs için devamsızlık takibi yapılabilir.
  • Kurumun kurs ile ilgili olan web sitesinden yapılan ön başvurular kurs takibine entegre olarak çalışmakta olup, başvuran kişiler kurs takip sisteminde görülebilir.

Bu modülün direk internet sitesi üstünden öğrencilerin başvuru, iptal işlemleri yapılabilmekte, öğrencilere ait takip bilgileri düzenlenebilmektedir. Tüm verilere dair rapor ve dökümleri alabilir; bunları HTML, Excel, .PDF gibi dilediğiniz bir formatta kaydedebilirsiniz.

{literal} {/literal}