Ölçü- Tartı Takip Sistemi

Periyodik muayeneler, ani muayeneler ve stok muayenelerinin usul ve esaslarının tespitinin ve bunların kimler tarafından, ne şekilde yapıldığının ve muayeneye tabi ölçü ve ölçü aletleri sahiplerinin tahakkuk kayıtlarının kayıt altına alındığı ve takip altına alındığı bir modüldür.

Özellikleri

  • Genel sicil bilgileri ile bütünleşik çalışmaktadır.
  • İşyerine ait resimler kayıt altına alınabilmektedir.
  • Bir beyannamenin altına birden fazla beyan kaydı girilebilmektedir.
  • Muayene tahakkuk kayıtlarından ne kadarı tahsil edilmiş, aylık veya senelik olarak raporlanabilmektedir.

  • Ölçü tartı marka tanımları sınırsız olarak parametreden tanımlanabilmektedir.
  • Beyan üzerinde muayene kaydının ödenip ödenmediği, başka bir ekrana gitmeden kolayca sorgulanabilmektedir.
  • Yanlış girilmiş bir tahakkuk kaydı başka bir ekrana gitmeden kolayca iptal edilebilmektedir.
  • Muayene tiplerine göre raporlar alınabilmektedir.

{literal} {/literal}