Stratejik Plan

Stratejik Plan programı 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idareleri ve mahalli idarelerinin stratejik plan ve performans programlarının oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Bu program bünyesinde Stratejik Plan ile birlikte Performans Programı da oluşturulmaktadır. İlgili yönetmeliklerde yayınlanan raporlar sistem üzerinden alınabilmektedir.

Özellikleri

 • Performans programında girilen kayıtlar baz alınarak gelecek yılın hazırlık bütçesi Teracity Analitik bütçe programında otomatik oluşabilmektedir.
 • Hazırlanan stratejik plan ve performans programı üzerinde revizyon imkanı sağlar. Revizyon iki farklı şekilde yapılmalıdır.

 • Güncelleme:  İsteğe bağlı ve ihtiyaca dönük olup sadece hedeflerle ilgili ve planın kalan 3 yılını içerecek şekilde olacaktır.
 • Yenileme:  Üst yönetici değişiklikleri, doğal afet veya salgın hastalıklarla karşılaşılması vb. durumunda uygulanabilecektir. Yenileme işlemi stratejik planın yeni bir beş yıllık dönemi içerecek şekilde yeniden hazırlanmasıdır. Oluşturulan faaliyetlerle ilgili yayınlanan rehber tablolar otomatik oluşur.
 • FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
 • PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
 • İDARE PERFORMANS TABLOSU
 • TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
 • FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
 • Projeler Müdürlük, Mahalle, Kullanım Amacı (hizmet binası, spor tesisi, pazar alanı), Proje Durumu (devam ediyor, tamamlandı) gibi birçok seçeneğe göre raporlanarak anlık sonuç elde edilebilmektedir.
 • Projelerin mahalle bazlı harita üzerinde görülebilmesi sağlanmaktadır.
 • Performans programında yer alan projelerin mali ve fiziki ve dönemsel bazda kıyaslaması aynı ekranda yapılabilmekte ve hızlı karar alma imkânı sağlanmaktadır.
 • Stratejik planlama ile muhasebe takip sisteminin entegreli çalışması sayesinde hedeflere karşılık bütçe gerçekleşmesinin hangi oranda olduğunun anlık değerlendirilmesi mümkündür.
 • Tüm projelerle ilgili yapılan harcamaların müdürlükler bazında ayrıntılı raporlanabilmesi mümkündür.
 • Kanun ve yönetmelikte belirtilen raporlarda farklı olarak kurumun ihtiyaç duyacağı birçok analiz raporu program içinde yer almaktadır.

{literal} {/literal}