Taşınır Mal Takip Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanmış bir yazılımdır.

Özellikleri

 • Her kullanıcı taşınır mal takip sistemi içerisinde tanımlı olduğu müdürlüğün kayıtlarına erişebilir.
 • İlgili kurumun stokların, mevcut miktarları kurum, müdürlük ve depo bazında ayrı ayrı takip edilebilir.
 • Stokların minimum ve maksimum miktarlarına göre stok durumlarını kontrol edilebilir.
 • Otomatik veya manuel stok kodu üretilebilir.
 • Stoklar, stok tip ve alt tip niteliklerine göre sınıflandırılabilir.

 • Müdürlüğe göre stok filtresi yapılabilir.
 • Ayrı ayrı birim çarpanları tanımlayarak stok girişleri farklı birimlerde girişi sağlanabilir.
 • Müdürlükler kendi talep ve talep onay süreçlerini takip edebilir.
 • Talep belgesi, Doğrudan temin onay belgesi otomatik olarak oluşturulur.
 • Talep edilen malzemeler ambardan karşılanacak ise otomatik olarak işlem fişi oluşturulabilir.
 • Onaylanan talep, bütçe takip sistemi ile tam entegredir. Talep girişi sırasında kalan bütçe görülebilir.
 • Onaylanan talep ile yaklaşık maliyete göre istenirse bütçe rezerv edilebilir.
 • Teracity E-Doğrudan Temin ile entegre olarak çalışır.
 • Her bir talebin teklif bilgileri tek bir ekrandan takip edilebilir.
 • Doğrudan temin piyasa araştırma tutanağı otomatik olarak oluşturulur.
 • Yaklaşık maliyet hesap cetveli otomatik olarak oluşur.
 • Talep edilen malzemelere göre ilgili firmalara otomatik olarak fiyat teklif formu mail atılabilir.
 • İlgili satın almaların sözleşme, idari ve teknik şartnameleri ve diğer satın alma ekleri takip edilebilir.
 • Stok hareketleri FIFO prensibine göre giriş ve çıkışlar takip edilir.
 • Girişi yapılan malzeme dayanıklı taşınır ise girilen miktar kadar dayanıklı taşınır kaydı sicil numarası üretilerek oluşturulur. İsteğe bağlı olarak ilk zimmet kayıtları otomatik oluşturulabilir.
 • Taşınır İşlem Fiş belgesi otomatik olarak oluşturulur.
 • Teracity muhasebe kayıtlarına otomatik olarak muhasebeleştirilir, muhasebeleşme işlemi yapılmış kayıt üzerinde silme veya değiştirilmesine izin verilmez.
 • Dayanıklı taşınır veya stok kartların etiketleri ilgili işlemler menüsünden alınabilir.
 • Dayanıklı Taşınırın zimmet ve işlem fişi hareket bilgileri detaylı olarak takip edilebilir.
 • Dayanıklı taşınırların bakımları takip edilebilir.
 • Dayanıklı taşınırların otomatik olarak amortisman bilgileri hesaplanır ve Teracity Muhasebe modülü ile entegrasyonu sağlanır.
 • Dayanıklı taşınırların zimmet bilgileri takip edilir. Zimmet formu otomatik olarak oluşturulur.

{literal} {/literal}