Veri Düzenleme

Kurumlarda geçmiş dönemlerde yapılan işlemler sonucu oluşan mükerrer kayıtların tek bir kayıt üzerinde toplanması, yapılan bu birleştirme işlemlerinden hatalı olanların eski haline dönüşebilmesi için ayrıştırılması, sahadan toplanan verilerin sistemdeki kayıtlarla ilişkisi sağlanarak anlamlı ve güncel veri olmasının sağlanması gibi birçok işlemde kullanılacak uygulamadır.

Tüm bu işlemler sonucu sistemdeki verilerdeki karmaşık ve mükerrerlikler ortadan kalkacağı için gerçek/sağlıklı verilerin elde edilmesi sağlanacaktır. Bu durum ise veri üzerinden sağlıklı şekilde değerlendirme yapılması, yönetim veya birim müdürleri tarafından alınacak kararların daha gerçekçi olmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Veri Düzenlemenin Yapıldığı İşlemler

 Veri Düzenleme    
   Belediye Gelir takip  
     Sicil Birleştir
     Sicil Ayır
     Sicil No Değişiklik
     Sicil Birleştir Özel
     Toplu Sicil Birleştirme
     İlan Reklam Tür Birleştirme
   İnsan Kaynakları Yönetimi  
     Personel Sicil Birleştirme
     Sicil Birleştirme
   Taşınır Mal  
     Taşınır Depo Birleştirme
     Stok Kart Birleştirme
     Taşınır Birleştirme
   Taşınmaz ve Numarataj  
     Taşınmaz Birleştirme
     Bağımsız Bölüm Birleştirme
     Ada Parsel Birleştirme
     Taşınmaz Ayırma
     Bağımsız Bölüm Ayırma
     Ada Parsel Ayırma
     Taşınmaz Eşleştirme
     Taşınmaz Eşleştirme Onay
     Cadde Sokak Ayırma
     Taşınmaz Birleştirme
     Bağımsız Bölüm Birleştirme
     Ada Parsel Birleştirme
     Taşınmaz Ayırma
     Bağımsız Bölüm Ayırma
     Ada Parsel Ayırma
     Mahalle Birleştirme
     Cadde Sokak Birleştirme
     Mahalle Ayırma
     Cadde Sokak Ayırma
     Sicil Düzenleme İşlemi
   Park ve Bahçeler  
     Stok Kart Birleştirme
   Kütüphane Yönetimi  
     Yazar Birleştir
   Bilgi İşlem  
     Tahakkuk Tür Birleştirme
     Tahakkuk Tür Ayırma
   E-Devlet Entegrasyonları  
     BŞB Entegrasyon İşlemleri
     Mahalle Aktarma İşlemleri
     Cadde Sokak Aktarma İşlemleri
     Numarataj Aktarma İşlemleri
     Bağımsız Bölüm Aktarma İşlemleri
     Bina Aktarma İşlemleri
   Su-Abone  
     Abone Birleştirme İşlemi
     Abone Birleştirme İşlemi

{literal} {/literal}