Yapı Kontrol Takip Sistemi

Yapı kontrol takip sistemi, belediye bünyesinde yetkili personel tarafından tespit edilen kaçak yapıların tutanak bilgilerinin kayıt ve takip edilmesini kolaylaştıran ve bu veriler üzerinden raporlama imkânı sunan bir modüldür.

Özellikleri

Bu sistemde kaçak yapı bilgileri, imar cezası hesaplamaları, tahakkuk bilgileri, yapıya ait fotoğraflar ve tutanak ile ilişkili tüm bilgiler (ceza artışları, personeller, müellifler) dijital olarak kayıt altına alınmaktadır. Modül, Teracity Tahakkuk Sistemi ile entegre olarak çalışmaktadır.

Tutanak bilgileri yapı sahibi veya müteahhide tahakkuk edilecek olan imar cezası, yıl, bina sınıfı, bina grubu ve aykırılık alanı baz alınarak otomatik olarak hesaplanmaktadır.

İmar cezası yapı sahibine veya müteahhide tahakkuk edilebilir, ayrıca Ceza Artış bilgilerinden yapı aykırılık sebeplerine göre ceza otomatik olarak hesaplanmaktadır. Yapıya ait müellifler var ise ayrıca ceza tahakkuk ve tahsilatı yapılabilir.

  • Encümen meclis takip sistemiyle entegre çalışmaktadır.
  • Binaların sınıf ve grubuna göre tahakkuklar otomatik hesaplanmaktadır

{literal} {/literal}